Facts About คั่วอ่อน Revealed

พืชเครื่องดื่ม, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Your browser isn’t supported any longer. Update it to obtain the most effective YouTube knowledge and our hottest features. Learn more

เมล็ดกาแฟที่คั่วเข้มจะมีสีน้ำตาลเข้มจนกลายเป็นสีดำ เมล็ดถกาแฟจะมีความแวววาวในขั้นตอนนี้เนื่องจากมีน้ำมันเคลือบอยู่มาก

กาแฟคั่วบดอาราบิก้าจะมีรสชาติที่เรียกได้ว่ามีหลากหลายมิติและซับซ้อนแต่คมชัด สามารถมีรสชาติที่นุ่มนวล ขมออกหวาน หรือ ขมออกเปรี้ยวก็ได้ ซึ่งหลายคนค้นพบว่าคล้ายรสชาติของผลไม้ตระกูลเบอร์รี

ราคาประหยัด เมื่อเทียบกับเมล็ดกาแฟคั่ว ขายส่งและปลีกยี่ห้ออื่น

บรรจุภัณฑ์เป็นถุงซิปล็อค มีวาวล์ ช่วยคงรสชาติ

เถ้าแก่น้อย ปรับกลยุทธ์ เพิ่มกำลังผลิตบุกแดนมังกร

“เด็ดดวงครับ กาแฟหอมมาก กำลังดีสำหรับผมเลยแหละ ชงลาเต้ได้อร่อยเลิศ”

ดังนั้นจะสังเกตได้ว่ากาแฟที่ปลูกบนดอยสูงๆ จะใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวช้ากว่าในพื้นที่ที่ต่ำกว่า ซึ่งนั่นเป็นผลทำให้เมล็ดกาแฟนั้นมีเวลาในการสร้างและสะสมความซับซ้อนของรสชาติ และสามารถสร้างน้ำตาลเชิงซ้อนในเมล็ดได้นานกว่า 

อาราบิก้า : ขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟที่กลิ่นหอม อร่อยกลมกล่อม มีความหวานละมุน จึงเหมาะสำหรับนำไปชงเป็นเมนูกาแฟสด และดื่มง่าย

อาราบิก้า : มีราคาที่ค่อนข้างสูง เพราะให้ผลผลิตที่น้อย เมล็ดกาแฟอาราบิก้า แถมไม่ทนต่อโรคพืชต่าง ๆ และสภาพอากาศ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง โรบัสต้า : มีราคาถูก ต้นทุนต่ำ เพราะสามารถเพาะปลูกง่าย ทั้งยังทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และทนต่อโรคพืช แถมยังให้ผลผลิตที่เยอะ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

โรบัสต้า : กาแฟที่ให้ความเข้มข้น รสชาติออกขม มีความหนักของกาแฟมาก ๆ จึงไม่นิยมชงขายตามร้านกาแฟทั่วไป แต่เหมาะสำหรับทำกาแฟสำเร็จรูป

อาราบิก้า : จะมีรสชาติหวานเล็กน้อย อีกทั้งยังมีกลิ่นสัมผัสของผลไม้ ละมุนนุ่มลิ้น เมื่อนำไปสกัดเป็นกาแฟและจึงดื่มง่าย ทำให้ทั่วโลกนิยมเมล็ดกาแฟอาราบิก้า

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Facts About คั่วอ่อน Revealed”

Leave a Reply

Gravatar